Nguyên tố hóa học là gì, bài tập về nguyên tố hóa học

0
425
Загрузка...
Загрузка...

Hóa học được mệnh danh là môn học sinh dễ bị đánh lừa và cũng mang đến đầy những mẹo hay, thú vị. Mở đầu trong môn Hóa học, học sinh sẽ được tìm hiểu tất cả các nguyên tố hóa học, nguyên tố kim loại, nguyên tố phi kim. Vậy nguyên tố hóa học là gì, 60s.edu.vn sẽ chia sẻ qua bài viết sau.

I. Nguyên tố hóa học là gì?

1. Nguyên tố hóa học là gì?

– Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại và có cùng số proton trong hạt nhân nguyên tử
– Số proton (P) là số đặc trưng của 1 nguyên tố hóa học

2. Kí hiệu hóa học của các nguyên tố hóa học

– Mỗi nguyên tố được viết dưới dạng 1 kí hiệu hóa học (KHHH)
VD: + Nguyên tố Natri được kí hiệu : Na
+ Nguyên tố Hidro được kí hiệu là: H
+ Nguyên tố Canxi được kí hiệu là: Ca
+ Nguyên tố Oxi được kí hiệu: O
+ Nguyên tố Cacbon được kí hiệu là: C


3. Nguyên tử khối

– Đơn vị cacbon: theo quy ước, ta lấy khối lượng của nguyên tử cacbon đvC làm đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon đvC.
VD: C = 12 đvC, H = 1 đvC; O = 16 đvC; C=12 đvC; Ca = 40 đvC; Cl = 35,5 đvC; Ba = 137 đvC…
– Nguyên tử khối: là khối lượng của 1 nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon.
– Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng.
– Có trên 110 nguyên tố (trong đó có 92 nguyên tố tự nhiên).
– Oxi là nguyên tố phổ biến nhất và được xuất hiện trong các công thức hóa học.

II. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1.
Điền cụm từ thích hợp chỗ trống :
Những nguyên tử có cùng……trong hạt nhân đều là những ……. cùng loại, thuộc cùng một………. hóa học.
Mỗi ……. được biểu diễn bằng 1 …………
Bài 2.
Nêu khái niệm nguyên tố hóa học là gì? Cho ví dụ.
Cách biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào?
Bài 3.
Cách viết 2 H; 5 O; 3 C lần lượt chỉ ý là gì?
Em hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử Kali, bốn nguyên tử Photpho.
Bài 4. Người ta qui ước lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?
Bài 5. Em hãy so sánh nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:
Nguyên tử cacbon.
Nguyên tử nhôm.
Nguyên tử lưu huỳnh.
Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.
Bài 7.
Biết giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926 . 10-23 (g). hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng bao nhiêu gam?
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?
A. 5,432 . 10-23 g B. 6,023 . 10-23 g C. 4,483 . 10-23 g D. 3,990 . 10-23 g

III. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài tập 1.
Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng 1 kí hiệu hóa học.
Bài tập 2.
Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số protron trong hạt nhân nguyên tử
Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. VD: C = 12 đvC; Na = 23 đvC; O = 16 đvC; N = 14 đvC.
Bài tập 3.
Cách viết 2 H; 5 O; 3 C lần lượt cho ta biết có hai nguyên tử H, năm nguyên tử oxi và ba nguyên tử Cacbon.
– Ba nguyên tử nitơ: 3 N.
– Bảy nguyên tử Kali: 7 K.
– Bốn nguyên tử Photpho: 4 P.

Bài tập 4.
Đơn vị cacbon có khối lượng bằng khối lượng nguyên tử cacbon. 1đvC = C.
Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài tập 6.
Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử Oxi nên nguyên tử khối của X là: X = 2 x 16 = 32 (đvC).
Nguyên tử X có nguyên tử khối là 32. Vậy nguyên tử X là Lưu huỳnh S.
Ki hiệu hóa học là S.
Bài tập 7.
Ta có: C = 12đvC = 1,9926. 10-23
→ 1đvC = 1,6605. 10-24 (g)
Khối lượng tình bằng gam của nguyên tử nhôm là:
mAl = 27 ddvC = 27. 1,6605. 10-24= 4,48335. 10-23 4,483 . 10-23g .
Đán án đúng : C.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here