Cách tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh

0
3832
Загрузка...

Cách tính tam giác biết 3 cạnh ABC

Загрузка...

Đề bài: Cho 3 cạnh của tam giác( không là tam giác vuông) lần lượt là 10; 6; 16

Đề bài: Cho 3 cạnh của tam giác( không là tam giác vuông) lần lượt là 10; 6; 16 (cm). Tính diện tích của tam giác đó khi biết 3 cạnh 10; 17; 21 (cm).

Bài giải Cách tính tam giác biết 3 cạnh ABC

Giả sử tam giác ABC có AB = 10 cm, AC = 17cm, BC=21cm. Kẻ AH vuông góc với BC.

Vì BC là cạnh lớn nhất của tam giác ABC nên H ở giữa B và C.

Đặt HC = x, HB = y. Ta có: x+y = 21 (1)

Tam giác vuông AHB có AH2=AB2-BH2=102-Y2 (Pitago)

Tương tự tam giác vuông AHC có:

AH2=AC2-CH2=172-x2 (Pitago)

→ 102-y2 = 172-x2 = AH2

↔ x2 – y2 = 172 – 102 = 189

↔(x-y) (x+y) = 189                   (2)

Từ (1) và (2) có:

Do đó AH2 = 172 – x2 = 172 – 152 = 64 → AH = 8cm.

Vậy Diện tích tam giác ABC = ½ BC.AH = ½ .21.8 = 84 (cm2))

Với bài Cách tính tam giác biết 3 cạnh ở trên chúc các em có thể tham khảo và hiểu và làm tốt các bài tập tương tự khác.

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here