Công thức tính nồng độ mol

0
1272
Загрузка...
Загрузка...

Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol bằng số mol của một chất tan chia cho thể tích của dung dịch tính bằng lít.  ta có công thức sau: Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch

Trong đó:

Ví dụ: Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Bài giải

Đổi 200ml =0,2 lít

nNaOH = 16/40= 0,4 mol

Áp dụng công thức trên ta có:

CM=n:V=0,4:0,2= 2M

Bài tập về Tính nồng độ mol

Tính nồng độ mol của dd sau: 120g rượu etylic với 1,5 lít nước( Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml)

Trả lời:

+ Số mol rượu etylic tinh chất trong 120g rượu etylic nói trên là:
Từ công thức: n=mM

n=mM

\Rightarrow nC2H5OH=12046=6023(mol)

nC2H5OH=12046=6023(mol)


+ Thể tích của 120g rượu etylic là:
Từ công thức: 
d=mV

d=mV

\RightarrowV=md=1200,8=150(ml)=0,15(l)

V=md=1200,8=150(ml)=0,15(l)

 

+ Thể tích của dd gồm 120g rượu etylic và 1,5 lít nước là: 0,15+1,5=1,65(l)

Tính nồng độ mol của dd gồm 120g rượu etylic với 1,5 lít nước là:
Từ công thức: CM=nV

CM=nV

\Rightarrow CM=6023:1,65=1,58M

( Giải thích: n C2H5OH=120/46=2,61 (mol) V C2H5OH=120/0,8=150(ml) V dd=0,15+1,5=1,65(l) =>cm=2,61/1,65=1,58m)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here