Cách nhận biết chất khí không màu hóa nâu trong không khí

0
1271
Загрузка...
Загрузка...

Trong các phản ứng hóa học của các chất với HNO3 thường sinh ra các sản phẩm khí của kim loại Nito, tuy nhiên đề bài thường lại không nêu công thức hóa học cụ thể của chất đó mà nêu các dấu hiệu nhận biết của chất, nhận biết chất khí không màu hóa nâu trong không khí. Vì thế, 60s.edu.vn xin nêu ra một số dấu hiệu nhận biết các chất khí này.

I. Nhận biết khí không màu, hóa nâu trong không khí

1. Dấu hiệu nhận biết khí không màu hóa nâu trong không khí

NO khí, không màu hóa nâu trong không khí và không tan trong nước.
NO được tạo ra khi cho kim loại yếu phản ứng với đ HNO3 loãng
N2O: chất khí, không màu không hóa nâu trong không khí, là oxit trung tính N2O tạo ra khi kim loại hoạt động phản ứng với HNO3 loãng và gây cười, khích thích dây thần kinh cảm xúc
NO2: là oxit axit ứng với 2 axit HNO3, HNO2, khí, màu nâu đỏ, mùi xốc, rất độc
NO2 được điều chế bằng cách tác dụng với kim loại phản ứng với HNO3 đặc
N2:không màu, không duy trì sự cháy và hô hấp
Ví dụ: hoà tan 4,43 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dd A và 1,568 lít khí hỗn hợp 2 khí đều không màu có khối lượng 1,59 g trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Tìm số mol HNO3 đã phản ứng?
a. 0,51 mol
b. 0,45 mol
c. 0,55 mol
d. 0.49 mol

II. Khí NOx trong không khí

Lượng NOx tạo ra từ thiên nhiên và nguồn nhân tạo hàng năm gần tương đương. Trên quy mô toàn cầu, lượng phát thải NOx đang gia tăng.
NOx thường được tạo ra trong quá trình cháy ở nhiệt độ cao. Có sự kết hợp trực tiếp nitơ và oxy của không khí:
N2 + O2 → 2NO
NO còn được tạo thành do quá trình oxy hóa các hợp chất có chứa nitơ trong nhiên liệu. NO có thể bị oxy hóa tạo thành NO2. Hầu như trong các nguồn phát thải NOx, NO đều chiếm hơn 90% lượng NOx.
NOx được tìm thấy trong tầng bình lưu, do quá trình oxy hóa nitơ oxit do khói thải của các máy bay.
NOx tham gia nhiều phản ứng hóa học với các tác nhân khác nhau ánh sáng, gốc hydroxyl (OH), O3, hydroperoxyl (HO2), các phân tử hữu cơ (bao gồm cả các gốc peroxyl hữu cơ, RO2). Ngoài các PUHH, các quá trình vật lý như ngưng tụ khô và ướt cũng là các quá trình loại NO2 và NO trong khí quyển. Các quá trình hóa học được xem là cơ chế sink chủ yếu của NOx , các quá trình vật lý là sink của PAN (peroxyacyl nitrate), HNO3 và N2O5.


Ozon trong tầng đối lưu oxy hóa NO thành NO2:
NO + O3 → O2 + NO2
Đây là phản ứng nhanh, không xảy ra hoàn toàn. NO được tái tạo một phần đáng kể do NO2 tham gia pư quang hóa sau:
NO2 + hν (λ < 430 nm) → NO + O
Nguyên tử oxy tạo thành phản ứng với phân tử oxy để tái tạo ozon:
O + O2 + M → O3 + M
M là cấu tử thứ 3 (có thể là một phân tử hoặc bề mặt rắn) cần thiết để hấp thụ năng lượng giải phóng ra khi tạo liên kết mới, làm bền hóa sản phẩm phản ứng.
Bản thân NOx đã là các chất gây ô nhiễm, nhưng các ảnh hưởng chính thường gây ra do các chất gây ô nhiễm thứ cấp được tạo ra từ NOx.

Trên đây là một số dấu hiệu nhận biết của các khí cơ bản sinh ra từ axit HNO3, như khí NO khí không màu hóa nâu trong không khí mà 60s.edu.vn muốn chia sẻ tới tất cả các bạn học sinh.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here