Công thức và cách tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

0
3456
Загрузка...

Cách tính diện tích hình tròn

Cách tính chu vi hinh tron Công thức tính chu vi và diện tích hình trònCông thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn khá đơn giản và dễ nhớ, Tuy nhiên nếu lâu ngày sử dụng bạn cần dùng lại có thể quê hoặc nhầm lẫn vì chúng khá giống nhau. Dưới đây là công thức cụ thể tính chu vi và diện tích hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Загрузка...

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI

S =r² x 3,14  Hoặc A = d²/4 x 3,14

 Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • π = Hằng số PI bằng 3.14

Cách tính diện tích hình tròn khi biết bán kính r

Ví dụ: Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Diện tích của sàn diễn là :

6,5 ⨯ 6,5 ⨯ 3,14 = 132,665 (m2)

Đáp số : 132,665m2

2. Cách tính diện tích hình tròn khi biết đường kính d

Công thức tính diện tích hình tròn cũng rất dễ nhớ dựa vào bán kính và số PI. Tuy nhiên, có nhiều bài toán lại không cho bán kính mà cho biết đường kính. Và yêu cầu của bài toán là bạn phải đi tìm bán kính trước khi tính được diện tích hình tròn. Khi bài toán cho biết đường kính thì bạn cũng có thể dễ dàng suy ra được bán kính để từ đó tính ra diện tích hình tròn.Công thức tính diện tích hình tròn khi biết đường kính d
Chúng ta có công thức diện tích hình tròn khi biết đường kính là pi nhân với bình phương đường kính chia 4.Trong đó:
  • d: là độ dài đường kính hình tròn
  • r: là bán kính hình tròn

Ví dụ 1: Cho hình tròn có đường kính là 4m. Hãy tính diện tích hình tròn đó.Diện tích hình tròn đó là:
S = π * d² / 4 =3.14 * 16/4 =12.56 m²
Ví dụ 2: Cho hình tròn tâm O có đường kính dài 20cm. Tính diện tích hình tròn đóDiện tích hình tròn tâm O: S = r2 / 4 . 3,14 = 314  (cm2)

3. Cách tính diện tích hình tròn khi biết chu vi

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân với PI

C=r²x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Trong đó:

  • r là bán kính hình tròn
  • d là đường kính hình tròn
  • 3.14 là hằng số PI

Bài tập 1: Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi C= 6,28 cm

Ta có công thức: C = r² x 3,13

⇒ Bán kính hình tròn là r = C:2:3,14 = 6,28:2:3,14 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn có chu vi C = 6,28 cm là:

S=r² x3,14 = 1² x 3,14=3,14 (cm)

Bài tập 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính 30cm.

Giải: 

Chu vi hình tròn là: C = d x 3,14 = 30 x 3,14 = 94,2(cm)

Bài tập 3: Cho hình tròn tâm O có bán kính r = 10cm. Tính chu vi hình tròn đó

Giải:

Chu vi của hình tròn tâm O là: C = 2 x r x 3,14 = 62,8 (cm)

Giải bài tập trang 11/ Sách vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

2. a. Chu vi của một hình tròn là 6,28m. Tính đường kính của hình tròn đó.

b. Chu vi của một hình tròn là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn đó.

Bài giải

a. Đường kính của hình tròn là :

b. Đường kính của hình tròn là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình tròn là :

60 : 2 = 30 (cm)

Hoặc Bán kính của hình tròn là :

Đáp số : a. 1m ; b. 30cm

Đề bài: Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,8m.

a. Tính chu vi của bánh xe đó.

b. Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

Bài giải:

a. Chu vi bánh xe là :

0,8 ⨯ 3,14 = 2,512 (m)

b. Quãng đường ô tô đi được khi bánh xe lăn 10, 200, 1000 vòng trên mặt đất là :

2,512 ⨯ 10 = 25,12 (m)

2,512 ⨯ 200 = 502,4 (m)

2,512 ⨯ 1000 = 2512 (m)

Đáp số : a. 2,512m ; b. 25,12m ; 502,4m ; 2512m

 

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here